محصولات

سخن مدیرعامل

با استعانت به خداوند متعال و با تکیه بر دانش و تجربه ای گسترده در زمینه قطعات صنعتی و لوازم یدکی بر آن هستیم تا سهمی هرچند کوچک در رشد و توسعه میهن عزیزمان داشته باشیم.

 

محمد جعفری

راهکارهای ارتباطی

شماره تلفن ها:
021-33959536-33916204
دورنگار:
33938499
آدرسهای الكترونیكی:

bircorp@gmail.com

توضیحات سئو